Estadístiques

Estadístiques d'envelliment

Hi ha un gran sector de població que es beneficia de l'accessibilitat, no només les persones amb discapacitats. Un dels més beneficiats és, sens dubte, la gent gran. Hi ha una sèrie de problemes associats a la vellesa que, sense considerar-se discapacitats, sí que dificulten la utilització de pàgines web: des de desconeixement del mitja fins a problemes de coordinació.

A Europa, i en particular a Espanya, l'envelliment progressiu de la població és un fet. La millor qualitat de vida conjuntament amb la baixa natalitat fan aquesta tendència imparable. Actualment un 35% de la població és major de 65 anys. I els càlculs més optimistes diuen que a Espanya, l'any 2050, hi haurà més del 55% de persones majors de 65 anys i en el conjunt d'Europa més del 40%. Això suposa un mercat enorme que no es pot deixar perdre per culpa de pàgines web mal dissenyades.

Estadístiques de discapacitat

La discapacitat no és un problema minoritari dins la nostra societat. Actualment, a Europa, una de cada quatre persones té un familiar amb una discapacitat i sis de cada deu té una persona amb una discapacitat dins el seu cercle de coneguts. Segons les dades de l'Eurostat sobre discapacitat a Europa de l'any 2001, un 14.5% de les persones entre 16 i 64 anys tenen una discapacitat amb major o menor grau: 4.5% de severa i 10% de moderada.

Discapacitats que afecten l'ús d'Internet a Espanya

A Espanya hi ha un 2,32% de persones amb discapacitat visuals, un 2,52% d'audició, 1,74% de comunicació i 6% amb discapacitat en la mobilitat

A Espanya, segons l'estudi de les discapacitats de l'Instituto Nacional de Estadística hi havia el 2008 3,8 milions de persones amb una discapacitat, el que suposa un 8,5% de la població. O dit d'altre manera, el 20% de les llars espanyoles tenen una persona amb discapacitat. D'aquestes, no totes afecten a la interacció amb les pàgines web, però si la gran majoria com: visió (2,3%), audició (2,5%), comunicació (1,7%) o, parcialment, les discapacitats en mobilitat (6%) que poden impedir la correcte mobilitat de les extremitats superiors.

Fent les pàgines accessibles no només es guanya aquest tant per cent de clients potencials sinó, també, el de totes les persones que coneixen o cohabiten amb persones amb una discapacitat i que, per tant, estan sensibilitzats amb la seva problemàtica. Tan és així que, el 93% dels europeus estarien disposats a invertir més diners per tal de suprimir les barreres per les persones amb discapacitats.