Accessibilitat
24 novembre 2011

Atribut alt en les imatges

En general, la norma diu que en els elements img s'ha d'utilitzar l'atribut alt per proveir una descripció curta de la imatge. Aquest text ha de ser d'entre 7 i 90 caràcters i ha de descriure completament el contingut de la imatge de forma que, una persona invident, pugui entendre perfectament la pàgina.

En els casos en què el contingut és massa complex per ser descrit en 90 caràcters, s'ha d'incloure igualment l'atribut alt (Sufficient Techniques for 1.1.1 - Non-text Content - Situation B) juntament amb un atribut longdesc que enllaci amb una pàgina on es descrigui adequadament el contingut de la imatge, tal i com descriu la tècnica H45 de les WCAG 2.0.

A diferència del que creuen la majoria dels programadors web (i, fins i tot, algunes eines automàtiques de validació de l'accessibilitat) hi ha alguns casos en que l'atribut alt ha de ser nul. I nul no significa que no hi sigui, sinó que és present però sense contingut:

Sanefa decorativa

Exemple d'imatge que ha de tenir un atribut alt nul

Aquest ús del text alternatiu, tal i com es descriu a la tècnica H67 de les WCAG 2.0, és l'apropiat en les imatges decoratives, que no aporten informació i que per tant han de ser ignorades per les tecnologies de suport.

Per últim, hi ha alguns casos d'imatges en que, per diversos motius, el contingut pot no descriure completament el contingut de la imatge tal i com queda recollit en la directriu 1.1.1 de les WCAG 2.0. Aquests casos especials són:

  • Avaluació: si el contingut no textual és una avaluació o un exercici que resultaria invàlid de presentar-se en format textual, les alternatives de text han de proporcionar com a mínim una identificació descriptiva del contingut no textual.
  • Sensorial: si el contingut no textual té com a objectiu principal crear una experiència sensorial específica, les alternatives de text han de proporcionar com a mínim una identificació descriptiva del contingut no textual.
  • CAPTCHA: si la intenció del contingut no textual és la de confirmar que és una persona la que està accedint al contingut i no un ordinador, aleshores cal proporcionar alternatives de text que identifiquin i descriguin la finalitat del contingut no textual i, a fi d'adaptar-se a les diferents discapacitats, cal incloure també formes alternatives de CAPTCHA, mitjançant l'ús de modes de sortida per a diversos tipus de percepció sensorial.
Exemples de CAPTCHES

Diversos exemples de CAPTCHES on l'atribut alt no pot descriure completament el contingut

Profile picture for user tothomweb

tothomweb

Potser t'interessa...