Accessibilitat

El 30 de juny és el dia de les xarxes socials i des de TOTHOMweb volem fer un repàs de les opcions d’accessibilitat que ofereixen les més utilitzades.

Fer accessibles els continguts a...

Accessibilitat

Què és la sordceguesa?

La sordceguesa és una discapacitat sensorial molt poc coneguda. No consisteix en la suma de la sordesa i la ceguesa. Les persones sordcegues presenten unes...

Accessibilitat

Introducció

Un problema que veiem cada cop més sovint és el fet que molts dissenyadors eliminen el subratllat dels enllaços per motius estètics. Això normalment implica que el "link" només...

Accessibilitat

Els documents PDF (Portable Document Format) és un format de fitxer que va desenvolupar l'empresa Adobe per a utilitzar-lo com a contenidor de documents.

Actualment, dins el marc dels PDFs...

Accessibilitat

Tenir un web accessible implica que els documents que s'hi allotgen també ho són i, en el cas dels documents PDF, això no és sempre fàcil.

En aquest mini tutorial explicarem quina és la...

Accessibilitat

Des de fa temps que devem un post a l'Associació Lectura Fàcil per la seva excel·lent tasca que venen duent a terme des de 2003.

Per posar-nos en...

Accessibilitat

Controlar l'accessibilitat d'una pàgina web és una tasca que requereix coneixements específics: nocions de programació web (HTML, CSS, JavaScript...) i coneixement exhaustiu de les normes WCAG. Hi...

Accessibilitat

En general, la norma diu que en els elements img s'ha d'utilitzar l'atribut alt per proveir una descripció curta de la imatge. Aquest text ha de ser d'...