Revisió i suport de l'accessibilitat dels llocs webs corporatius.

Fer documents PDF accessibles.

Cedar