Desenvolupament de la pàgina web de la Xarxa ECoTes, experta en Enquestes sobre Condicions de Treball i Salut. Projecte per a la Universidad Nacional de Costa Rica en col·laboració amb el grup CISAL de la Universitat Pompeu Fabra.

Corregir traduccions i arreglar les views.

Visita el lloc web
Red experta ECOTES