Creació, disseny i desenvolupament accessible d’un sistema de recollida de dades de pacients a través d’una plataforma interna de l’Hospital de Mar.

Visita el lloc web
Inteval