Desenvolupament del web WORKss, la mostra dinàmica de les dades de Muestra Continua de Vida Laboral (MCVL) en forma de gràfics i taules. Projecte per al grup CISAL de la Universitat Pompeu Fabra.

Visita el lloc web
WORKss
Representació de les dades en un gràfic
Representació de les dades en una taula i un gràfic