Representació dinàmica sobre un mapa d'Argentina i en taules de les dades de l'Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Desenvolupat per a Gobierno de Argentina en col·laboració amb el grup CISAL de la Universitat Pompeu Fabra.

Visita el lloc web
Argentina.gob.ar
Pàgina de la representació de dades sobre el mapa d'Argentina
Pàgina de la representació de dades en una taula i un gràfic