Creació del nou repositori de cançons accessible de Càntut.cat, desenvolupat sobre la plataforma Joomla, important els continguts i més de 1000 cançons del web antic, basat en Blogspot.

Creació de la pàgina web dels diversos festivals Càntut. Manteniment i suport en les millores.

Visita el lloc web
Cantut