Creació, disseny i desenvolupament accessible d’un sistema de recollida de dades de pacients a través d’una plataforma interna del consorci de centres hospitalaris CEPS.

Visita el lloc web
Ceps