Corregir traduccions i arreglar les views.
 

Visita el lloc web
Red ECoTES