Gestió de l’accessibilitat dels documents publicats per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) al web corporatiu, segons esquema de gestió documental del pla d’accessibilitat del web.

Revisió, correcció i suport en accessibilitat del nou lloc web i creació de nous continguts.

Visita el lloc web
TMB