Noticies
19 juny 2020

Avenços en la legislació per garantir informació en Lectura fàcil. Afecten a l’accessibilitat web?

Aquesta setmana s’ha avançat un pas més per garantir la informació en lectura fàcil.
Tots els portaveus dels grups parlamentaris del Senat han donat suport a la presa en consideració d’una proposició de llei per tal d’establir i regular l’accessibilitat cognitiva i les seves condicions d’exigència.
La norma que s’ha admès a tràmit suposa una reforma de la llei General de drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva inclusió social, per tal de regular amb més claredat l’accessibilitat cognitiva i la seva aplicació.

A TOTHOMweb valorem molt positivament aquest avenç. La nostra empresa col·labora amb l’Associació Lectura Fàcil i actualment treballa per fer més accessible el seu web i en el manteniment d’aquest.

Què és la Lectura Fàcil (LF)?

Segons la definició que l’Associació Lectura Fàcil té al seu web “Són llibres, documents administratius i legals, textos informatius, pàgines web... que segueixen les directrius internacionals de l'IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) i d’Inclusion Europe quant al llenguatge, el contingut i la forma”.

L’Associació lectura Fàcil revisa els materials de Lectura Fàcil i els valida amb el logo LF.

A qui s’adreça la lectura fàcil?

La Lectura Fàcil s’adreça a tothom i en especial a les persones amb dificultats lectores transitòries (immigració, incorporació tardana a la lectura, escolarització deficient...) o permanents (trastorns de l'aprenentatge, diversitat funcional, senilitat...).

Per què és necessària la LF?

 • Perquè l’accés a la lectura i a la informació és un dret i una necessitat social.
 • Perquè llegir és un plaer que permet compartir idees, pensaments i experiències.
 • Perquè molts textos tenen un excés de tecnicismes, una sintaxis complexa i una presentació poc clara.
 • Perquè més del 30% de la població té dificultats lectores.
   

Legislació i pautes d’accessibilitat web 

El dret a accedir a una informació en format Lectura Fàcil està reconegut per la Llei d’accessibilitat aprovada pel Parlament de Catalunya el 2014.

Al juny de 2018 es va publicar la “Norma UNE 153101:2018 EX Lectura Fàcil. Pautes i recomanacions per a l’elaboració de documents” que especifica les pautes per l’adaptació, creació i validació de documents en Lectura Fàcil.
L’objectiu de la norma és ajudar i guiar en la creació i adaptació de documents de qualitat en Lectura Fàcil, documents dirigits a un públic molt ampli que per diferents circumstàncies té dificultats lectores.

La norma recull les recomanacions tant per a la redacció del text com per al disseny del document.
També al juny de 2018 es van publicar les Pautes Internacionals d’Accessibilitat al Contingut 2.1, que són una evolució de les 2.0 i que obligatòriament
són les que han d’acomplir les administracions públiques i un gran nombre d’empreses.
Una de les grans novetats d’aquestes pautes és l’èmfasi que fan a l'hora de tenir en compte les persones amb problemes cognitius o d’aprenentatge, si bé
les 2.0 ja mencionaven qüestions com per exemple la necessitat d’incloure icones, etc.

Un dels nous criteris de les Pautes 2.1 que més clarament pot ajudar a la lectura fàcil és el 1.4.12: “espai entre textos” (nivell AA).
L’espaiat pot condicionar en la manera en què s’entengui el contingut d’un lloc web, especialment per als visitants amb discapacitats d’aprenentatge, de comprensió, persones que no entenguin l’idioma, etc.

L’objectiu de WCAG 2.1 amb aquesta pauta, és assegurar-se que els visitants del web tinguin l’opció d’anular el paràgraf, la lletra i l’espai entre paraules, així com l’alçada de les línies, per tal que puguin ajustar el text sense perdre la funcionalitat.
A més de a les persones amb discapacitats cognitives, autisme, etc. aquest criteri també afavoreix, per exemple, alguns usuaris amb problemes visuals que empren fulles d'estil personalitzades per adaptar la presentació del text a les seves necessitats. Per a facilitar l'accés al contingut a aquest i d’altres tipus d'usuaris, en les pautes d'accessibilitat s'exigeix que aquests puguin:

 • Ajustar l'alt de la línia fins, com a mínim, 1.5 vegades la grandària de la font.
 • Espaiar els paràgrafs fins, com a mínim, el doble de la grandària de la font.
 • Ajustar l'espai entre lletres fins com a mínim 0.12 vegades la grandària de la font.
 • Ajustar l'espaiat entre paraules fins a, com a mínim, 0.16 vegades la grandària de la font.

Aquest requisit no implica que el contingut ha de tenir aquesta presentació inicialment, sinó que no s'impedeixi ajustar-lo per obtenir-la.

Criteris essencials per a fer accessibles els webs a través de la lectura i els elements de navegació fàcil 

Resumim a continuació les qüestions essencials que cal tenir en compte a qualsevol web per tal d’afavorir la navegació i comprensió dels continguts per al col·lectiu de persones que necessiten els texts en lectura fàcil però també certs elements que afavoreixin una navegació simple. Així mateix, tal com s’ha apuntat a l’apartat anterior, altres col·lectius com les persones amb baixa visió també poden necessitar algunes de les adaptacions que trobareu a continuació.

 • Evitar els sons de fons i si n’hi ha proporcionar un mecanisme per a aturar-los.
 • Aplicar una navegació consistent a les diverses pàgines del lloc web.
 • Incloure Elements d’Interfície similars i que permetin interaccions semblants.
 • Incloure icones comprensibles i freqüents per tal de millorar la usabilitat i la comprensió.
 • Evitar les imatges de text.
 • Organització adequada del contingut (ús d’encapçalaments, llistes, interaccions complexes en diversos passos curts, navegació coherent, divisió de pàgines molt llargues).
 • Utilitzar un llenguatge simple.
 • Aplicar les pautes de Lectura fàcil.
 • Expandir abreviatures y acrònims.
 • Utilitzar fonts com sans-serif tot i que algunes persones amb autisme prefereixen un tipus de lletra serif).
 • Incloure etiquetes amb descripcions simples.
 • Proporcionar texts alternatius.
 • Reduir el nombre d’enllaços i assegurar que s’identifiquen com a tals.
 • Permetre l’augment de la mida del text i utilitzar espais en blanc.
Profile picture for user Mar

Mar

Consultora d'accessibilitat i suport lingüístic

Si t'agrada, comparteix

Potser t'interessa...