Noticies
22 maig 2015

Creen el primer CAPTCHA accessible

Google anunciava a principis del mes de desembre el llençament del nou sistema CAPTCHA, al que han anomenat «No CAPTCHA ReCAPTCHA». Aquesta nova versió ha servit per a substituir el popular trencaclosques de lletres i nombres distorsionats que resolen milions d’usuaris al dia en l’enviament d’un formulari d’un lloc web. L’eina, serveix per a allunyar als Robots o “bots” de les pàgines web i així evitar la publicació o enviament d’SPAM.

Captura de la nova versió

El Test de CAPTCHA “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart” el va començar a fer servir l’any 2000 Luis von Ahn. En aquest test l’usuari ha d’introduir els caràcters distorsionats que se li mostren en una imatge. Se suposa que un bot no és capaç de comprendre-ho i en canvi els usuaris humans sí.

Un dels problemes, però, que trobem en aquesta habitual eina tan utilitzada és que no és accessible per a tothom. Els assistents per a persones amb una discapacitat com els lectors de pantalla, no són capaços d’interpretar les lletres i per tant hi ha molts usuaris que no els poden utilitzar. Persones amb discapacitats com problemes auditius, de visió, de mobilitat, dificultats cognitives o, fins i tot, per a tots aquells usuaris de dispositius amb pantalla reduïda com “smartphones” o tauletes on la mida de la lletra d’un CAPTCHA no és fàcilment llegible han estat trobant barreres en aquesta eina des de la seva primera utilització.

Captura de la versió anterior de CAPTCHA

A més amb l’avançament tecnològic que hi ha hagut des del seu llançament, els CAPTCHA han arribat a ser més fàcils de desxifrar per robots que per humans. S’ha comprovat que un sistema d’intel·ligència artificial és capaç de resoldre un test de CAPTCHA amb un 99.8% de precisió. És per això que, per evitar-ho, s’han anat distorsionant cada vegada més els caràcters, a vegades arribant a ser illegibles.

Amb el servei de RECAPTCHA, Google va introduir certes millores que permetien a moltes més persones utilitzar l’eina com, per exemple, una locució de veu amb el mateix contingut que la imatge. Aquest sistema però, també tenia limitacions com, per exemple, per a les persones amb sordera i ceguera. Amb el llançament del NO CAPTCHA Re CAPTCHA, s’ha fet un nou pas, tant en la lluita contra els robots d’Internet com en la millora de l’accessibilitat per a persones amb discapacitat.

La nova eina consisteix en un simplicíssim test consistent en marcar una casella on diu «Jo no sóc un robot». Darrera d’aquesta acció hi ha l’avaluació d’una amplia gama de senyals que distingeixen els humans dels robots, fent-ne un anàlisis avançat.

Aquest mètode ha estat testat per Derek Featherstone i ha publicat els resultats en un post del web “simplyaccessible.com”.

Però cap eina és perfecte i, en el cas que no pugui avaluar al 100% si és un humà o és un robot (fet que succeeix rarament), s’aplicarà una altra prova que consistirà generalment en una selecció d’imatges. Es mostrarà una imatge i l’usuari l’haurà de relacionar amb les altres, o bé caurà altre cop en l’antic mètode de desxifrar una sèrie de caràcters.

Captura del Test amb imatges de ReCAPTCHA

En el primer cas, trobem que les imatges no poden ser marcades amb el teclat i per tant no són accessibles per aquells usuaris que utilitzin aquest mètode.

Captura del test de so amb CAPTCHA

En el segon, trobem el mateix problema que trobàvem en l’anterior versió. L’única solució per si cap dels dos casos fos possible per l’usuari, és demanar que reprodueixi un repte d’àudio. En aquest cas es reproduiran un seguit de números que s’hauran d’escriure en una casella de text.

Captura del test de caràcters amb CAPTCHA

Google ha fet un pas de gegant en solucionar una de les barreres d'accessibilitat més grans que tenia internet creant un sistema ràpid i fàcil. L'únic però és que, malauradament, quan falla segueix amb les mateixes limitacions que ja tenia el sistema original.

No captcha - Recaptcha
Profile picture for user tothomweb

tothomweb

Potser t'interessa...