Noticies
06 juliol 2012

Nova norma reguladora de l'accessibilitat a l'estat espanyol

Amb data 04/07/2012 AENOR ha publicat la norma AEN/CTN 139/SC 8: UNE 139803:2012 'Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web'.

Imatge cortesia de Ralf Peter Reimann a Flickr

Aquesta norma, que anul·la la fins ara vigent UNE 139803:2004, actualitza els requisits de les pàgines web espanyoles en matèria d'accessibilitat a les normes WCAG 2.0. S'ha tardat 4 anys en posar la llei al dia però, en qualsevol cas, és una actualització benvinguda. Faltarà veure si aquesta ve acompanyada d'una major determinació per fer-la complir.

De moment només està disponible previ pagament de 32.58€ des de la pàgina de descàrrega de la norma UNE 139803:2012 del web d'AENOR però està previst que en pocs dies existeixi una versió gratuïta distribuida a través de l''Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación' (INTECO).

Important recordar que la norma no tindrà valor legislatiu fins que no sigui publicada, aproximadament d'aquí un mes, en el 'Boletin Oficial del Estado' (B.O.E.).

Profile picture for user tothomweb

tothomweb

Si t'agrada, comparteix

Potser t'interessa...