Noticies
25 març 2019

Són obligatòries les clàusules d’accessibilitat a les licitacions de productes i serveis de l’administració pública?

Totes les administracions públiques, tant les de l’administració General de l’Estat, com de les comunitats autònomes i administracions locals, han d’incloure criteris d’accessibilitat en les licitacions de productes i serveis de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) . És obligatori des del 18 d’abril de 2016, data en què va acabar el termini perquè els estats membres adaptessin a la seva legislació la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, de Contractació Pública.

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que transposa aquesta directiva, va entrar en vigor el passat 9 de març de 2018 i estableix l'ús obligatori de mitjans electrònics en els procediments de contractació pública.

L'accessibilitat de les noves tecnologies resulta clau en la relació de l'Administració amb la ciutadania. Les clàusules d'accessibilitat digital són un instrument de política social, y una eina per evitar la discriminació. Tots els ciutadans i ciutadanes han de poder accedir a qualsevol servei que aquesta posi a disposició i a Tothomweb treballem per a que així sigui.

Segons les dades que s’extreien de l’informe Compres TIC relacionades amb l’accessibilitat en la contractació pública a Espanya , elaborat pel Centre Nacional de Tecnologies de l’Accessibilitat (CENTAC) i presentat L’any 2017, gairebé sis de cada deu licitacions sobre productes i serveis de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) del total de concursos de contractació pública TIC van incorporar, d’alguna manera, el concepte d’accessibilitat entre 2011 i 2015 en les administracions espanyoles. Durant aquest període, la contractació pública TIC accessible va moure més de 10.600 milions d’euros a l’estat.

Aquestes dades cobraven especial rellevància en un moment en què la legislació ja donava un fort impuls per a garantir el dret de totes les persones, independentment de les seves capacitats, a gaudir dels serveis públics per als quals es fan servir les tecnologies de la informació.

Enguany des de m4Social i la Taula del Tercer Sector organitzen la presentació d’un estudi més recent sobre clàusules d'accessibilitat digital en els processos de compra pública innovadora que comptarà amb la participació de representants de l'administració pública, entitats socials i altres actors que treballen per garantir l'accessibilitat universal. Caldrà valorar si la inclusió de l’accessibilitat ha augmentat en aquests anys.

Creiem que esdeveniments com aquest són essencials per tal de posar en valor les administracions que estan compromeses amb aquesta qüestió com són, per exemple, l’ajuntament de Barcelona, amb el qual TothomWeb treballa intensament a partir d’un concurs públic en el que els requeriments d’accessibilitat eren essencials.

A continuació teniu les dades de l’esdeveniment per si us interessa assistir-hi:

Dades de l’esdeveniment:

Presentació de l'estudi sobre clàusules d’accessibilitat digital en els processos de compra pública innovadora

Data: 9 d'abril de 2019

Hora: 09:00h

Lloc: Sala d'actes Cibernàrium
Adreça: Edifici MediaTIC Carrer Roc Boronat, 117, 08018 Barcelona

Inscripcions obertes fins 24h abans de l'inici de l'acte al web de Tercer sector

Profile picture for user tothomweb

tothomweb

Potser t'interessa...