Accessibilitat
23 setembre 2020

Dia internacional de la llengua de signes: què en diuen les pautes d’accessibilitat web?

El 23 de setembre és el dia internacional de les llengües de signes.

La llengua de signes catalana, coneguda habitualment per la sigla LSC, és la llengua de les persones sordes i sordcegues signants de Catalunya. Es tracta d'una llengua natural de modalitat gestual i visual emprada per part del col·lectiu de persones signants com a sistema lingüístic de comunicació social i cultural. També és la llengua en què solen relacionar-se amb altres persones del seu entorn familiar i social immediat. Va ser aprovada pel Parlament l'any 2010.

La LSC, com altres llengües de signes, acompleix totes les funcions comunicatives possibles i, com tota llengua viva, té unes característiques que la distingeixen. La llengua de signes catalana ha evolucionat des dels seus inicis i continua evolucionant constantment. Interactua amb altres llengües de signes i orals, rep influències i incorpora progressivament conceptes i nous signes d’acord amb la societat del coneixement i la comunicació actuals.

Els intèrprets de la llengua de signes són professionals que permeten l'accés a la informació i a la comunicació de les persones sordes. Actualment no hi ha cap eina que faciliti la gravació d’un intèrpret i per això cal acudir a professionals. És important tenir en compte que, per una part del col·lectiu sord, la llengua de signes és una eina imprescindible per accedir als continguts.

Què diuen les pautes d'accessibilitat web pel que fa a l'obligatorietat, o no, d'oferir continguts en llengua de signes?

Existeix un criteri que en parla, tant a les pautes 2.0 com a les 2.1.

"1.2.6 Llengua de signes (preenregistrat): es proporciona una interpretació en llengua de signes del contingut sonor preenregistrat en els continguts multimèdia sincronitzats. (Nivell AAA)"

És un punt de verificació de nivell AAA, i per tant normalment no es té massa en compte, ja que la legislació de la majoria de països estableix que el nivell mínim que cal complir és el AA, si bé per a algunes persones és molt important.

A Espanya no és obligatori incloure la interpretació en llengua de signes als webs, si bé ho és la inserció de subtítols.

El que indiquen les pautes és que cal oferir interpretació en llengua de signes a tots els continguts d'àudio preenregistrats (per exemple per als vídeos), pero no és necessari per al text d'un web.

Moltes persones sordes de naixement utilitzen la llengua de signes com a llengua materna. En general poden escriure i llegir però la comprensió dels textos, a vegades, pot ser més complexa per aquest col·lectiu.

El criteri 1.2.6 "Sign Language" té dues tècniques suficients associades:

"G54: Including a sign language interpreter in the video stream.

G81: Providing a synchronized video of the sign language interpreter that can be displayed in a different viewport or overlaid on the image by the player"

Cal destacar el que indica la tècnica G81: Si s'inclouen videos en llengua de signes és important permetre que la pantalla es pugui ampliar. És necessari per poder percebre tots els detalls del moviment del cos i de les mans.


Recursos de Pàgines web amb vídeos en LSC

Web Visual. Conté diversos apartats relacionats amb la comunitat sorda i la societat en general, amb notícies en llengua de signes catalana amb la seva versió en català o castellà. Es poden descarregar els fitxers en llengua de signes per la seva pràctica i difusió.

http://www.webvisual.tv

DifuSord. Conté alguns vídeos en llengua de signes catalana. El format és més de text que signat, però puntualment hi incorporen vídeos explicatius de persones sordes. També es poden descarregar els fitxers.

http://www.difusord.org/

Profile picture for user Mar

Mar

Consultora d'accessibilitat i suport lingüístic

Potser t'interessa...