Reducció consum elèctric

 • Ús de l'aire condicionat només en les hores de jornada laboral. Sempre que sigui possible, realitzar la ventilació natural de les instal·lacions, evitant la llum directa del sol.
 • Ajustar la il·luminació al treball a realitzar i apagar els llums quan no siguin necessàries
 • Adequar els nivells de climatització segons l'activitat i el clima, ajustat les temperatures a:
  • Hivern: 20-23 ºC
  • Estiu: 23-25 ºC
 • Tancar les finestres quan la calefacció o l'aire condicionat es trobin en funcionament. Apagar el sistema de climatització de les sales que no s'utilitzin.
 • Revisar regularment els aparells d'aire condicionat, realitzant la neteja dels filtres.
 • Tancar bé les portes de frigorífics, estufes i forns, mai obrir-les innecessàriament i no ficar productes encara calents a la nevera.
 • Configura el salva pantalles en mode "Pantalla en negre", perquè estalvia energia.
 • Desconnectar els aparells electrònics que no estiguin fent servir.
 • Utilitzar el mode d'espera per a breus estones d'inactivitat. La manera d'espera apaga la pantalla, per a l'operació de la unitat del disc dur i apaga altres dispositius interns perquè l'ordinador consumeixi menys bateria.
 • Apagar els equips informàtics en períodes d'inactivitat prolongats
 • Aprofitar al màxim la llum natural, mitjançant la neteja de finestres freqüent i eficient.
 • Eliminar els obstacles que impedeixin l'entrada de llum o generin ombres. Comprovar el funcionament de persianes i l'orientació d'aules i llocs de treball pensant en la repercussió en el confort.
 • Apagar els llums quan no es necessiten, mentalitzar al personal i usuaris perquè apagui els llums innecessaris
 • No apagar i encendre els tubs fluorescents amb freqüència, ja que el major consum es realitza en l'encesa.
 • No ficar coses molt calents a la nevera perquè s'obliga al motor a treballar més.
 • Netejar regularment les neveres per evitar capes de gel que disminueixen l'eficàcia i augmenten el consum.
Ajusteu la il·luminació al treball a realitzar.
Realitzar manteniment adequat per evitar pèrdues de llum.
Apagar els llums quan no siguin necessàries.

Estalvi consum aigua

 • Evitar la mala utilització i el malbaratament.
 • Establir, en la mesura del possible, un programa de manteniment i inspeccions per garantir la detecció i reparació de fuites dels aparells, revisió del funcionament dels elements que permeten estalviar aigua, revisió de l'aïllament de les canonades d'aigua calenta.
 • Mai deixar les aixetes obertes. S'ha d'avisar quan hi ha alguna aixeta amb pèrdues.
 • Instal·lar reductors de cabal a les aixetes (serveis, cuines i dutxes). Són dispositius que es poden incorporar a les canonades per evitar que el consum d'aigua excedeixi un consum fixat.
 • Instal·lar aixetes amb temporitzador on no n'hi ha, o sistemes de detecció de presència, perquè no hi hagi possibilitat que quedin oberts.
 • Posar difusors i limitadors de pressió en aixetes.
 • Limitar la capacitat de les cisternes mantenint la capacitat netejadora amb un estalvi d'aigua (descàrrega de 2 temps, baix consum, baixar la boia, introduir ampolles amb aigua o sorra...).
 • Disminuir el consum d'aigua a les torres de refrigeració amb un programa de funcionament i de manteniment adequats (controls del pH, alcalinitat, conductivitat, duresa, algues, concentracions en productes desinfectants i inhibidors de la corrosió i precipitació).
 • Descalcificar les aigües dures per mantenir la instal·lació sanejada.
 • Procurar que la quantitat d'aigua emprada en la neteja sigui la imprescindible.
 • Rentar els vehicles amb menor freqüència o / i utilitzar safareigs que reciclin l'aigua
 • Evitar llançar pel desguàs restes de pintures, vernissos, dissolvent o olis dificulta la depuració de les aigües
 • En cas de tenir zones verdes a l'empresa, establir els regs en hores de baixa insolació per reduir pèrdues per evaporació i disposar o instal·lar sistemes de reg eficients (goteig i / o microaspersió).
Instal·lar en la mesura del possible, elements estalviadors d'aigua
En totes les activitats, evitar el malbaratament i la mala utilització de l'aigua

Reducció consum combustible

Revisió vehicles

 • Revisar periòdicament el nivell d'oli del cotxe, així s'obtindrà més rendiment del vehicle i es reduiran les emissions de CO2.
 • Revisar la pressió dels pneumàtics. Els pneumàtics amb una pressió inferior a l'adequada poden augmentar el consum de carburant fins a un 4%.

Ús del vehicle

 • Treure pes innecessari del maleter o dels seients del darrere. Com més carregat vagi el cotxe, més haurà de treballar el motor i més carburant consumirà.
 • Evitar sobrecarregar al camió de pes i intentar distribuir la càrrega uniformement per buscar l'eficiència del mateix.
 • Tancar les finestretes, especialment quan es circuli a alta velocitat i retirar el portaequipatges quan estigui buit. Així es redueix la resistència a l'aire i es pot disminuir el consum de carburant i les emissions de CO2 fins a un 10%
 • Utilitzar l'aire condicionat només quan sigui necessari. L'ús excessiu augmenta el consum de carburant i les emissions de CO2 fins a un 5%

Mesures en la conducció

 • Iniciar la marxa només arrencar el motor i apagar quan estigui aturat durant més d'un minut.
 • Conduir a velocitats raonables i a velocitat uniforme, evitar accelerades i aprofitar la inèrcia.
 • Pujar de marxa el més aviat possible. Pensar en la possibilitat de compartir el vehicle per anar a treballar o en el seu temps lliure.
 • Un correcte ús del canvi de marxes ens pot generar estalvis en el consum. La primera marxa s'ha d'utilitzar només per a l'arrencada i canviar de marxa quan el vehicle arribi a un màxim de 2000 - 2.500 revolucions. Com més alta sigui la marxa que utilitzem, més estalviarem en combustible.
 • Mantenir sempre una distància raonable respecte a altres vehicles per disposar d'un ampli camp visual sobre la circulació i així evitar frenades i acceleracions innecessàries.
Condueix de manera eficient!
Estalvia gasolina, redueix la contaminació i alegra la teva butxaca.

Reducció consum de paper

 • Les regles d'or mediambientals:
  • Reduir
  • Reciclar
  • Reutilitzar
 • El principal dany ambiental produït per l'ús desmesurat de paper és la desforestació.
 • Evitar l'ús del paper sempre que sigui possible. Es poden guardar els documents en format digital i compartir mitjançant correu electrònics. Utilitzar mitjans de comunicació electrònics en la mesura del possible, per reduir l'ús d'impressores.
 • Utilitzar paper reciclat o amb certificacions de gestió responsable com FSC.
 • Evitar imprimir documents innecessaris, així com aquells que tenen molts espais en blanc, com ara presentacions de PowerPoint.
 • Abans d'imprimir, comprovar els possibles errors i millores del document, utilitzant, per exemple, la "vista prèvia".
 • Utilitzar el paper per les dues cares en el fotocopiat i impressió de documents
 • Tots els documents interns s'imprimiran reutilitzant paper o bé, usant paper reciclat i a doble cara.
 • Reutilitzar tot el paper que hagi estat imprès només per una cara per imprimir esborranys.
 • Imprimir en qualitat d'esborrany per evitar el malbaratament de tinta i facilitar la reutilització.
 • Reciclar el paper inservible, fent ús dels contenidors específics per a això.
 • A l'hora d'imprimir, utilitzar tipus de lletres ecològiques com la Ecofont, que fa que les lletres continguin menys quantitat de tinta.
Per a la fabricació d'una tona de paper a partir de cel·lulosa verge, es necessiten 2400 kg de fusta, 15-40 mil litres d'aigua i 7600 kW/h d'energia i l'expulsió de 1500 kg de contaminants químics en rius i llacunes.

Classificació de residus

Residus perillosos

 • Els residus perillosos estan identificats a l'empresa amb l'etiqueta corresponent indicat la data d'envasament o de primer dipòsit.
 • Els pictogrames de perill tenen fons blanc com la vora vermell com els següents exemples:
 • Aquests residus no poden emmagatzemar-se per un període superior a 6 mesos.

Són residus perillosos:

 • Envasos plàstics o metàl·lics contaminats
 • Fluorescents
 • Residus electrònics
 • Plaguicides
 • Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses
 • Sepiolita o draps absorbents
 • Bateries i acumuladors

Residus no perillosos

Aquests residus han de ser segregats en els contenidors corresponents de:

 • Paper i cartró
 • Plàstic
 • Banal (Residus municipals, que no van a paper, plàstic o orgànic)
 • Orgànic
 • Residus de poda

Canvi climàtic

Sigues intel·ligent amb l'ús de l'energia

La majoria de l'energia que utilitzes a casa prové de la calefacció, l'aire condicionat i l'ús d'aparells elèctrics. Substitueix les bombetes convencionals per bombetes de baix consum. Els aparells elèctrics i els electrònics que són eficients energèticament normalment s'utilitzen entre 10-50 % menys energia que els models regulars. Utilitza el màxim la llum del dia com a il·luminació. Utilitza la rentadora i el rentaplats quan estiguin plens.

Controla els consums fantasma

Connecta alguns equips (televisor, cadena musical, vídeo, DVD, ...) a "lladres" o bases de connexió múltiple tipus regleta amb interruptor. Al desconnectar el lladre o la regleta, apagues tots els aparells a ell connectats i a més d'estalviar diners en la factura de la llum, deixaràs d'emetre gasos que provoquen l'efecte hivernacle. Algunes estimacions indiquen que el consum fantasma suposa al voltant del 10% del consum d'electricitat en una llar.

Amb els residus: redueix, reutilitza, recicla

Pensa si pots comprar els mateixos productes amb menys o cap embalatge. Quantes coses tens a casa teva que mai utilitzes? Alguns objectes poden ser reutilitzats per a altres usos? Separa el vidre, el paper, els envasos i els compostos orgànics per dipositar cadascun al seu contenidor corresponent.

Informa't sobre el lloc on dipositar residus, com ara mobles, aparells elèctrics, piles, oli, robes i sabates, joguines ... que no poden ser tirats en contenidors convencionals. Cada rebuig té el seu contenidor.

Pensa i compra en verd

Compra productes que tinguin etiqueta ecològica, que garanteix que han estat elaborats causant un mínim impacte en el medi ambient. No deixis que la publicitat influeixi en tu per comprar coses que realment no necessites. A l'hora de comprar reutilitza les bosses de plàstic que hi hagi a casa o utilitza una bossa reutilitzable de tela, lli, ràfia ... Tria els productes a granel en lloc de safates de poliestirè expandit (PS) ja preparades, amb molt embalatge i poc contingut.

Utilitza transport sostenible

Desplaça't a peu o agafa la bicicleta per anar al parc, a la feina o cap a casa dels teus amics o família. Utilitza el transport públic, que a més s'aconsegueix reduir la contaminació de l'aire que respirem. Recorda que l'excessiu ús del cotxe, fins i tot pels desplaçaments curts, és el major responsable de les emissions de CO2 a l'atmosfera. El cotxe privat representa la meitat de l'energia consumida per les famílies.

Cuida l'aigua que consumeixes

Vigila que les aixetes estiguin en perfecte estat i que no degotin. Posa a les aixetes atomitzadors que disminueixen el cabal d'aigua i ajuden a economitzar-la. Prendre una dutxa suposa utilitzar un terç o més de l'aigua necessària per a un bany. No llençar a l'aigüera olis de fregidores, restes de pintures, etc ja que són molt tòxiques. Informa't i porta-les a un punt net.

Planta i cuida un arbre

Els arbres ajuden a alentir el canvi climàtic ja que aquests absorbeixen el diòxid de carboni durant la fotosíntesi. Els arbres també proveeixen ombra, la qual cosa ajuda a mantenir als carrers i les cases més fresques durant l'estiu i redueix la necessitat d'aire condicionat. Planta un arbre autòcton, adaptat al clima mediterrani. Si tries un arbre fruiter també podràs collir els seus fruits.

Actua pels ecosistemes

Els canvis en el clima afectaran la manera com funcionen els ecosistemes i els canvis en els ecosistemes afectaran les persones. Això succeeix a causa que els ecosistemes ens proporcionen molts serveis com aire i aigua neta, aliments i medicines. Aprèn com pots donar suport a la protecció dels hàbitats naturals al voltant de el lloc on vius, com seran afectats pel canvi climàtic i allò que es pot fer per protegir-los.

Atenció a la procedència dels teus aliments

La compra dels aliments és una altra de les activitats de les que deriven emissions de CO2. S'ha de prestar atenció a la procedència dels aliments i als processos de transformació que pateixen ja que en els últims temps han proliferat els plats elaborats enfront dels aliments per al dinar tradicional. Compra aliments locals, d'aquesta manera es reduirà la despesa de combustibles destinat al transport i disminuiran les emissions. Compra productes cultivats i produïts localment. Això pot estalviar combustible i per tant gasos efecte hivernacle. Tria una dieta saludable i sostenible.