Noticies
28 gener 2020

Dia europeu de la protecció de dades

Avui, 28 de gener, és el dia Europeu de la protecció de dades, un tema sensible que cada cop preocupa més als qui naveguem per internet i omplim formularis i formularis amb dades personals. També preocupa als qui deixen les dades escrites en documents de paper o qualsevol altre suport.

Segons s’explica al web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades “Totes les persones tenim el dret fonamental a la protecció de les nostres dades personals, que vol dir poder controlar què es fa amb aquestes dades. Això implica saber qui té informació sobre nosaltres, quina és aquesta informació, d'on prové, per a quina finalitat té les dades i a qui les facilita, ja que es tracta d'informació que no pertany a qui la gestiona, sinó al titular de les dades”.

En aquest web també es detalla d’on prové l’obligació legal: “El dret a la protecció de dades personals deriva de l'article 18 de la Constitució espanyola i està reconegut a l'article 31 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya”.

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades és una autoritat independent que vetlla perquè les entitats que tracten les nostres dades respectin el dret a la protecció de dades de caràcter personal. Des d'aquesta institució, també informen les persones sobre els seus drets, com s'exerceixen i què poden fer si no es respecten.

Els ciutadans i ciutadanes hem entès que és necessària una protecció dels nostres drets i per tant que cal també legislació i organismes que vetllin pel compliment d’aquests i també per les obligacions que tenen les empreses i administracions, pel que fa a la protecció de les nostres dades.

Estem en el mateix punt pel que fa a l’accessibilitat?

Malauradament podem dir que no. Encara no hi ha suficient coneixement sobre el tema ni tampoc està tant estesa la idea de la necessitat del compliment d’aquesta, tot i que hi ha diverses normatives que obliguen a fer-ho.

Profile picture for user tothomweb

tothomweb

Si t'agrada, comparteix

Potser t'interessa...